Αστρονομία και Κοσμολογία, Φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, Μεταφυσική και Ψυχολογία

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Σημείο Lagrange

Σχεδιάγραμμα του πραγματικού δυναμικού ενός συστήματος δύο σωμάτων ( εδώ, του Ήλιου και της Γης ) που οφείλεται στην βαρύτητα και την φυγόκεντρο δύναμη, όπως φαίνεται από ένα περιστρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς όπου τα δύο σώματα μένουν σταθερά. Καθώς η Γη θ' αρχίσει να κινείται σύμφωνα με τις ισοϋψείς καμπύλες, τα αντικείμενα που περιστρέφονται με την ίδια περιστροφική περίοδο, θα παρουσιάζουν ισοδυναμικές επιφάνειες. Με τα βέλη σημειώνονται οι κλίσεις του δυναμικού γύρω από τα πέντε σημεία Lagrange — κάτω και προς αυτά ( κόκκινο ) ή μακριά τους ( μπλε ). Στα ίδια τα σημεία, οι δυνάμεις αυτές ισορροπούν.
Τα σημεία Lagrange ή σημεία L ή σημεία ταλάντευσης σε μια περιστροφική διάταξη, είναι τα πέντε σημεία όπου ένα μικρό αντικείμενο που επηρεάζεται μόνο από τη βαρύτητα, μπορεί θεωρητικά να μένει ακίνητο ως προς δύο μεγαλύτερα αντικείμενα ( για παράδειγμα ένας δορυφόρος ανάμεσα στη Γη και τή Σελήνη ). Τα σημεία Lagrange σημαδεύουν τις θέσεις όπου η συνδυασμένη βαρυτική έλξη δύο μεγάλων μαζών παρέχει με ακρίβεια την κεντρομόλο δύναμη που απαιτείται για να περιστραφούν μαζί τους. Καθώς επιτρέπουν σ' ένα αντικείμενο ν' " ακινητοποιείται " σε μια θέση στο διάστημα παρά να βρίσκεται σε μια τροχιά που μεταβάλλεται συνεχώς, είναι το ανάλογο της γεωστατικής τροχιάς.
Πηγή στοιχείων : Wikipedia.
Mετάφραση : Σ.Πάνου, Μάρτιος 2010.