Αστρονομία και Κοσμολογία, Φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, Μεταφυσική και Ψυχολογία

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Οι δομικοί λίθοι της ύλης

Κουάρκ, Λεπτόνια και Μποζόνια
Οι φυσικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν τρεις τύποι βασικών δομικών λίθων : τα κουάρκ, τα λεπτόνια και τα μποζόνια. Τα κουάρκ και τα λεπτόνια συνιστούν την καθημερινή ύλη, που συγκρατείται από τα μποζόνια.
Κάθε μποζόνιο συνδέεται με μια δύναμη. Για παράδειγμα, το φωτόνιο (γ), η μονάδα της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, συγκρατεί το ηλεκτρόνιο στον πυρήνα του ατόμου. Ο τρόπος που συνδυάζονται τα στοιχειώδη αυτά σωματίδια, ορίζει την δομή της ύλης.
Τα κουάρκ είναι σωματίδια του πυρήνα ενός ατόμου και ταξινομούνται σε ζεύγη : πάνω ( u = up ) και κάτω ( d = down ) , γοητευτικό ( c= charm ) και παράδοξο ( s = strange ), κορυφή ( t = top ) και πυθμένας( b=bottom ).
Καθένα από τα 6 αυτά κουάρκ έχει διαφορετική μάζα και συνδέεται με το άλλο μέσω της ισχυρής πυρηνικής δύναμης, φορέας της οποίας είναι το γλοιόνιο (g).
Συνεχίζεται...
Πηγές στοιχείων : Stephen Hawking, Το χρονικό του χρόνου, Κάτοπτρο 2000, Jim Al Khalili, Κβαντικά παράδοξα, Τραυλός 2005 και η ιστοσελίδα του Fermilab.
Μετάφραση από τ' αγγλικά : Σοφία Πάνου, Σεπτέμβριος 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: